peregill´s blogg

Lederutvikling og sjarlatanerLedelse & Lederskap

Opprettet av Per-Egill 11 aug., 2015 10:53:07

Kvakksalvede sjarlataner I DN (13.7.15) skriver Linda Lai om «kvakksalvet ledelse, populistisk vranglære og den bullshit som strømmer fra disse kvakksalverne i ledelse» som hun kaller konsulentene som selger enkle, banale og kortsiktige løsninger.

Les hele utgaven av L&L nr. 56 her

Hva har lederutvikling og nudging felles?Ledelse & Lederskap

Opprettet av Per-Egill 09 juni, 2015 00:07:52

Norske virksomheter bruker årlig store summer på å utvikle sine ledere. Sannsynligvis kastes det bort mange penger på tiltak som ikke virker – og som heller ikke kan virke. Samtidig opplever mange norske virksomheter et betydelig krav til omstilling. Ledere har et særlig ansvar for å mestre og prestere for å gjennomføre de omstillingene vi nå vet kommer. Dyktige ledere kommuniserer på en måte som driver fremtidig lønnsomhet.

Les siste utgave av L&L her

InspirasjonsseminarKurs og seminarer

Opprettet av Per-Egill 08 juni, 2015 16:58:37

Blog image
Vi ønsker velkommen til inspirerende lederseminar med noe å tygge på.

Tirsdag 16. juni kl 08.30 – 10.00

Slemdalsveien 70 A, Vindern i Oslo

Påmelding: pef@solstadgruppen.no

Norske virksomheter bruker årlig store summer på å utvikle sine ledere. Sannsynligvis kastes det bort mange penger på tiltak som ikke virker – og som heller ikke kan virke. Samtidig opplever mange norske virksomheter et betydelig krav til omstilling. Ledere har et særlig ansvar for å mestre og prestere for å gjennomføre de omstillingene vi nå vet kommer. Dyktige ledere kommuniserer på en måte som driver fremtidig lønnsomhet.

Skal vi få til varig endring må vi arbeide med virksomhetens virkelige strategiske og operasjonelle problemer, utfordringer og muligheter. Endringer skjer ved å blande det adferdsmessige, emosjonelle og kognitive sammen med en vilje til utforskning for å skape ny arbeidspraksis.

Lederutvikling er rettet mot den enkelte leders utvikling og kompetanseøkning. Med ledelsesutvikling tenker vi oss at selve lederskapet er ment for hele ledelsen og organisasjonen.

PROGRAM

· Hør om hvordan effektiv leder- og ledelsesutvikling er en viktig konkurransefaktor

· Hvordan vi utvikler ledere og medarbeidere som er skodd for fremtiden

· Få et innblikk i hvordan SG jobber med å trene og utvikle ledere

Foredragsholder er Per-Egill Frostmann, partner i Solstad Gruppen.

Velkommen til inspirerende seminar om hvordan du får mer igjen for dine investeringer i leder- og ledelsesutvikling. Hvis 16. juni ikke passer, så gjentar vi seminaret den 26. august.

Solstad Gruppen er en ledende aktør innen forretningsorientert Human Capital Management. Vi bistår små og store virksomheter i utviklings- og endringsprosesser. Med solid erfaring fra lederutvikling, omstilling og karriereutvikling leverer vi effektive prosesser. Vi tilbyr profesjonelle mentor- og coachingsamtaler om effektiv ledermobilisering i alle de tre lederfasene INN (ansettelse/integrering) - OPP (utvikling) og UT (omstilling/avvikling). Vi støtter og utfordrer deg.

RISIKOSIKRING GJENNOM EFFEKTIV LEDERMOBILISERING

Påmelding: pef@solstadgruppen.no

ForvetningssamtalenUkeavisen Ledelse

Opprettet av Per-Egill 06 juni, 2015 16:25:27

Start med bedriftens “hensikt og formål” hvis du vil lage medarbeidersamtaler som virker.

Denne samtalen om forventninger en av de fem Kritiske Samtalene

På tross av at mange fremdeles benytter seg av tradisjonelle målstyringsverktøy, så er de fleste medarbeidere usikre på som er hensikten med jobben og selskapets formål. En undersøkelse gjennomført av Atomik Research i Storbritannia og USA viser at mer enn 50% av medarbeidere ikke er sikre på hva som er formålet med bedriften de arbeider for.

Det er derfor ikke rart at medarbeidere som arbeider med en slik grad av usikkerhet og manglende lederkommunikasjon, ikke leverer så godt som de kan. Hvis det er slik at det å ha en meningsfull jobb er viktig, slik de indre motivasjonsteoriene forteller oss, ja da starter denne prosessen her.

Les hele artikkelen

Omstillling, oppsigelse, vikarer og løsarbeidereLedelse & Lederskap

Opprettet av Per-Egill 20 mai, 2015 16:52:53

I denne utgaven av L&L skriver jeg om Omstilling, oppsigelser, vikarer og løsarbeidere. Nedbemanning fører til økt bruk av vikarer og løsarbeidere – «Du kan leie hendene mine midlertidig, men tankene mine må du kjøpe»

Du kan lese hele utgaven her

Samtaler er nøkkelen til å redusere jobbstressLedelse & Lederskap

Opprettet av Per-Egill 11 mars, 2015 16:48:12

Kan samtaler være nøkkelen til å redusere jobbstress?

Ny forskning fra Harvard og Stanford Business Schools har oppdaget at stressrelaterte helseproblemer koster USA 180 milliarder dollar hvert år i helseutgifter. Videre viser forskningen at helseproblemer fra jobbstress tar om lag 180 000 liv hvert år. Jeg har ikke funnet tilsvarende forskning her i Norge, men ser frem til nye resultater.


Les hele nyhetsbrevet her


Hvorfor er viktigere enn hva. Fem karrieretips.Ledelse & Lederskap

Opprettet av Per-Egill 10 mars, 2015 17:07:32

Hvorfor er viktigere enn hva. Fem karrieretips.

Så, nytt år og ny jobb? Tenker du på å skifte jobb? Hva hvis drømmejobben din er den du egentlig har - den trenger bare litt justering?

Her er fem tips for å forme jobben du har i dag om til drømmejobben din.

1. Kjenn de du jobber sammen med

Omtrent bare en av fire av oss sier at arbeidsgruppen vi er en del av fungerer bra og færre enn en tredjedel synes det er greit å snakke med sjefen om dette. Hvis du har et litt vanskelig forhold til en på jobben, så er kanskje nå tiden inne til å ta tak i det. Det å skape tillitsfulle relasjoner på jobben er der hvor all effektivitet begynner. Når du bygger relasjonen er det større sannsynlighet for at de menneskene du er avhengig av vil hjelpe deg når du virkelig trenger det.

2. Ha tydelige forventninger

Hva er det du virkelig ønsker å oppnå på jobben, og hvordan kan andre hjelpe deg med akkurat det? En av fem av oss vet ikke hva sjefen vår forventer av oss – og det er en viktig grunn til at vi begynner å lete etter en annen jobb. Dette kan komme av at bare en av tre ledere bryr seg om å avklare forventninger med oss. «Økt klarhet om kravene gjør at vi føler oss mer forpliktet, vi vet det er viktig for at folk skal yte sitt beste på jobben.»

3) Vis ekte anerkjennelse

Når noe går galt så hopper de fleste av oss kjapt inn med skyldfordelingspillet. Men når var siste gang du anerkjente en kollega, eller de anerkjente deg? «En av tre sier at de nesten aldri får anerkjennelse på jobben. Og av de av oss som er heldig nok til å få anerkjennelse, så sier en fjerdedel at dette er falskt og at det ikke betyr noe. Vi kritiserer oss selv hardt nok, vi trenger ikke at våre kolleger i tillegg forsterker det.

4) Utfordre vanskelig adferd

Om noe på jobben er forstyrrende eller ikke er til å stole på, ta en prat med dem så du kan finne ut av hvorfor. Bare en av tre av oss synes dette er greit mens to tredjedeler vil si at situasjonen ble vanskeligere, ikke bedre, etter at de hadde tatt opp saken. «Prøv å hold samtalen fokusert på fakta. Ikke bebreid personen, men finn ut av hva som skjedde. Tar du samtalen med en gang så kan du faktisk få en bedre relasjon fremfor å ødelegge den.»

5) Planlegg for fremtiden

Det skjer med oss alle. Du våkner opp en morgen og tenker at jobben du engang elsket er jobben du nå hater. Sørg for at du sikrer karrieren din ved å planlegge neste trinn. «En av fem av oss sier at det ikke finne karrieremuligheter hos vår nåværende arbeidsgiver.» Det er sannsynligvis ikke sant. Snakk med sjefen din om dine ambisjoner. Hvor ser du selv om tre til fem år? Er det noe der som organisasjonen din kan hjelpe deg med? Vi vet at dagens organisasjoner forandrer seg så raskt at det godt kan komme en mulighet du ikke kjente til.

Dette er de fem kritiske samtalene alle ledere bør ha med sine medarbeidere.

Kan samtaler være nøkkelen til å redusere jobbstress? Ledelse & Lederskap

Opprettet av Per-Egill 03 mars, 2015 11:51:11

Ny forskning fra Harvard og Stanford Business Schools har oppdaget at stressrelaterte helseproblemer koster USA 180 milliarder dollar hvert år i helseutgifter. Videre viser forskningen at helseproblemer fra jobbstress tar om lag 180 000 liv hvert år. Jeg har ikke funnet tilsvarende forskning her i Norge, men ser frem til nye resultater.

Kan vi redusere skadelig jobbstress ved hjelp av noen enkle samtaler? Mange års erfaring fra organisasjonsarbeide med engasjement og prestasjonsledelse kan tyde på det. Kursprogrammet de Kritiske samtalene (http://peregill.fmcexecutive.no/#category7) viser hvordan hjernen responderer på vanskelige situasjoner, og hvordan farlig stress øker ved fravær av tillit og forståelse på jobben.

Vi skjønner nå at mye av vår adferd er drevet av vår emosjonelle hjerne. Ubevisst overvåker vi kontinuerlig hva føler for menneskene som er rundt oss. Vi spør oss «kan jeg stole på denne personen?» og vi leter etter forandringer i tonefall eller ansiktsuttrykk som kan skape mistenksomhet.

les hele notatet

De kritiske samtaleneKurs og seminarer

Opprettet av Per-Egill 28 feb., 2015 14:17:59

Hva med å få dine ledere til å snakke med sine medarbeidere?

Få vil være uenig i at det å oppmuntre linjeledere til bruke mer tid til å snakke ansikt til ansikt med sine medarbeidere er nøkkelen til en vellykket strategi for økt engasjement og arbeidsglede. Dette er imidlertid ikke bare enkelt å få til. De fleste norske ledere som sitter med personalansvar prioriterer ikke ledelse. I stedet prioriterer de praktiske, operative oppgaver.

Executive coachingKurs og seminarer

Opprettet av Per-Egill 28 feb., 2015 14:16:34

Utdannelse i executive coaching 2015

Dette er en coach- og lederutdanning som utvikler ledere og coacher. Executive coaching er gjennom samtale å hjelpe ledere med å hjelpe seg selv til å skape ny læring, økt handlekraft og måloppnåelse. Denne utdannelsen utvikler ledere som utvikler mennesker. En executive coach arbeider med forretningsmessige og organisatoriske mål; områder for personlig læring og personlige mål. Det er bare plass til seks deltakere.


Vinterens første utgaveLedelse & Lederskap

Opprettet av Per-Egill 04 feb., 2015 21:50:40

Det er allerede slutten av januar i det nye året 2015. Tiden flyr og vi tror ofte at så mye er nytt. Teknologisk er det vel det, men rent menneskelig er det ikke noe spesielt nytt. To av artiklene i dag belyser det. Den første dreier seg om hva som driver vår adferd og den andre om hvordan lederoppsigelser er et gammelt fenomen.

Les hele nyhetsbrevet her

Konsulentprisen 2015Konsulentguiden

Opprettet av Per-Egill 30 jan., 2015 13:28:25

Her er facsimile av Kapitals omtale i nr 1, 2015


Artikkel i DN jan.1995Diverse

Opprettet av Per-Egill 30 jan., 2015 13:26:18

Her finner du en facsimile av artikkelen

Om du synes den er vanskelig å lese, så følger originalteksten her

Verktøy for leder- og medarbeiderutviklingKurs og seminarer

Opprettet av Per-Egill 12 des., 2014 14:11:43

Analfabetene i vårt århundre er ikke de som ikke kan lese eller skrive, men de som ikke kan lære, avlære og lære på nytt. Kilde: Alvin Toffler.

Her er vinterens læringsprogrammer:
Kommer vi for sent til fremtiden?Ukeavisen Ledelse

Opprettet av Per-Egill 20 okt., 2014 14:53:45

Det koster å gi slipp på det vi har satset mye på og fått til. I Ukeavisens Ledelse sitt månedsmagasin Ledelse. nr. 2 oktober 2014 skriver jeg om ledelse av endringsprosesser. «Endring handler om å oppdage at en del av dagens suksesser ikke hører fremtiden til – og gjøre noe med det» skriver Magne Lerø i lederen i Ledelse #2.

Les artikkelen her